Ringtraining

ColinAtCrufts
Ringtraining is het leren en het beoefenen om honden voor te brengen op een hondententoonstelling. Dit heet exposeren van honden. De persoon die dit doet noemt men een exposant.
De ringtraining bij de Zeeuws Vlaamse Kynologen club werd sinds de oprichting in 1980 gegeven door Sylvia van Tatenhove van Roosenbroek, zelf een zeer bekend exposante. Sinds 2020 zijn de lessen overgenomen door Karin van Viersen.

Ringtraining is allereerst bedoeld voor honden met een stamboom die naar tentoonstellingen gaan. Men leert er om de hond zo optimaal mogelijk te leren voorbrengen in de ring waar de hond ter beoordeling wordt voort gebracht bij de keurmeester.
Vanwege dat uitgangspunt wordt de hond en begeleider erop gericht dat de hond zich zo goed mogelijk presenteert aan de keurmeester.
Een goed gepresenteerde, of als u wilt, goed geshowde hond heeft een pré bij de beoordeling, maar het profijt dat je van zo’n training hebt, reikt veel verder. Goed voorbrengen wil zeggen dat de hond zich laat presenteren: zelfstandig, ontspannen en alert tegelijk. Een haast onmogelijke opgave maar de Zeeuws Vlaamse Kynologenclub heeft uitermate ervaren specialisten die deze training verzorgen.
Deze trainers zijn bekend in binnen en buitenland voor de hoge prestaties die ze zelf al geleverd hebben en nog steeds leveren.

Zoals eerder gezegd is ringtraining primair opgezet om de hond te leren zich goed te gedragen en tonen op een tentoonstelling of clubmatch.
Daar hoort allereerst bij, het goed laten betasten van het gehele lichaam, het laten tonen ( en niet laten voelen ) van het gebit, vervolgens netjes en vrij aan een losse lijn rondgaan en tenslotte het rustig in stand blijven staan.

Enkele belangrijke punten die aangeleerd worden:

  • laten betasten
  • gebit tonen
  • gangwerk tonen, individueel en groepsgewijs
  • in stand blijven staan
  • sociaal gedrag t.a.v. mens en mededier
  • herstel na onverwachte gebeurtenissen

Dat ziet er zo in een paar zinnen enigszins gemakkelijker uit dan het is.
Het is onvoorstelbaar, hoe moeilijk voor veel bazen het lopen van een rechte lijn is. Nog iets moeilijker is het lopen van de zogenaamde driehoek, zodat de keurmeester het gangwerk van achter, opzij en van voren goed kan beoordelen.
Tijdens de ringtraining worden deze zaken grondig geoefend.