Nieuws

Geachte allen

Door een te laag aantal aanmeldingen kan de Bingo van 10 december geen doorgang vinden.
Wij vinden dit uiteraard zeer jammer . Wij zullen in het eerste kwartaal van 2023 een andere datum prikken, en hopen dan op voldoende aanmeldingen zodat het dan wel kan plaatsvinden.
Namens het bestuur .

Geachte leden
Ankie Houthuis zal tot aan de ALV een try out periode hebben in het bestuur , het zal dan aan Ankie zijn of zij zich dan verkiesbaar stelt. Tot die tijd zal zij uiteraard alleen een adviserende rol hebben.
Hopende uw allen voldoende te hebben geïnformeerd .
Namens het Bestuur

Vacature Penningmeester

Inhoudelijke taken ZVKC onderstaand omschreven.

Wanneer uiterlijk 28 februari 2023

 • Erop toezien dat de algemene ledenvergadering tijdig bijeengeroepen wordt.
 • Zorg dragen voor de financiële stukken (jaarrekening, balans en begroting) die tijdens de algemene ledenvergadering worden gepresenteerd.
 • Het voeren van een deugdelijke administratie van inkomsten en uitgaven.
 • Het mede besturen van de vereniging.
 • Beheren van de geldmiddelen van de vereniging (kasbeheer en giraal geld).
 • Regelen van alle bankzaken.
 • Overige bestuursleden op de hoogte houden van de financiële stand van zaken van de vereniging.
 • Innen van contributie en lesgelden van de leden.
 • Verantwoordelijk voor betaling van de inkomende facturen.
 • +/- 3 uur per week gemiddelde tijdsbesteding.

Wij horen het graag.


Vacature Bestuurslid

Inhoudelijke taken ZVKC onderstaand omschreven.
Wanneer uiterlijk 28 februari 2023.

 • Mede besturen van de vereniging.
 • Voorstellen doen ter optimalisatie.
 • Bijdragen aan uitvoering van besluitvormingen.
 • Uitvoeren van in overleg toegewezen zaken.
 • Positieve instelling.
 • Deelname aan bestuursvergaderingen.

We horen het graag.


Aaihonden

Vanuit verzorgingstehuis de Blaauwe Hoeve in Hulst is gevraagd om nog eens een bezoekje te brengen met een aantal hondjes tijdens wereld dierendag. Het is voor de bewoners wegens Corona weeral een aantal jaar geleden dat dit heeft plaats gehad.

Ik heb begrepen van de contactpersoon Blaauwe Hoeve dat ze het graag op de dag zelf wil organiseren (dinsdag 4 okt)  tijdstip zal waarschijnlijk 14.00 uur zijn.

Vraag: Zijn er wat vrijwilligers met hondjes die op 4 oktober een bezoekje willen brengen aan de bewoners van de Blaauwe Hoeve.

Ik hoor het graag.

Alvast bedankt.
Groet Peter Eijsackers

Het zou leuk zijn voor deze mensen als er een leuk groepje hier een middagje aan wil besteden.
Graag opgeven bij de Voorzitter Peter van Es, zie contact info.


OnTheCouch