Tarieven 2023

Tarievenlijst  
Lidmaadschap ZVKC (verplicht)per jaar€ 20,-
Gezinslidper jaar€ 10,-
Basis cursusper cursusblok€ 60,-
Vervolg cursusper cursusblok€ 60,-
GGAper cursusblok€ 60-
Ringtrainingper 12 lessen€ 60,-
Ringtrainingper jaar€ 125,-
FCI Obedience B, 1, 2, 3per jaar€ 125,-
Funclassper jaar€ 125,-
Agilityper jaar€ 125,-
Engelse Obedienceper jaar€ 125,-
Hoopersper jaar€ 125,-

Prijzen zijn per 1 januari 2023.

Het lidmaatschap van de ZVKC loopt vanaf het moment dat u bent ingeschreven tot 12 maanden daarna. Ondanks dat we het heel jammer vinden om leden te zien vertrekken willen we degene die willen stoppen verzoeken het lidmaatschap schriftelijk op te zeggen via een e-mailtje aan penningmeester@zeeuwsvlaamse-kc.nl. Dit uiterlijk 2 maanden vóór afloop van uw lidmaatschap
(vb: In mei 2022 ingeschreven? Dan dient u uiterlijk eind maart 2023 uw lidmaatschap op te zeggen)

Uw opzegging zal per e-mail aan u worden bevestigd. We willen u er nadrukkelijk op wijzen dat indien u niet (tijdig) opzegt, u verplicht bent de contributie voor het komende jaar te betalen.

Bij tussentijds opzeggen in een jaar wordt er geen restitutie van cursusgeld of lidmaatschap terug betaald.

Namens het bestuur
Wim Verhelst
Penningmeester ZVKC