Ed Vink

EdVink

Ed Vink

Een jaar nadat de verhuizing van Koewacht naar Axel had plaatsgevonden werd Ed voorzitter van de vereniging. Deze functie heeft hij ruim 10 jaar vervuld.

De beginperiode kenmerkte zich als een tijd waarin iedereen aan elkaar moest wennen. Dit voor wat het de vereniging betrof, maar ook de samenwerking met
de gemeente Terneuzen, de Schuttersvereniging en andere partijen. Deze situatie was voor iedereen nieuw. Het heeft enige tijd nodig gehad om een vertrouwensrelatie op te bouwen met betrokkenen. Bestuurlijk heeft Ed als voorzitter hier een belangrijke rol in gespeeld.

Naast zijn rol als voorzitter was hij ook nauw betrokken bij zaken van inhoudelijke aard. Al die jaren was hij betrokken bij het organiseren van wedstrijden en evenementen. Verleende hand en spandiensten, deed kantinedienst en was daarnaast leidinggevende voor het Horecagebeuren.

Ed is nog steeds op de achtergrond beschikbaar voor de vereniging.